På svenska

KUNDENS KONCEPT

Konceptet kan planeras tillsammans med CNC-Tekniikka, eller så kan kunden ha ett färdigt koncept när de kontaktar oss. Ofta omfattar kundens koncept en idé om en ny produkt som man vill börja producera och kommersialisera. Å andra sidan kan kunden ha en ny produktionsteknik för en befintlig produkt som mål och därigenom minska kostnader eller göra produktionen effektivare.

CNC-Tekniikka sätter mål för produktutvecklingen tillsammans med kunden och utarbetar en plan enligt vilken idén förverkligas i produktionen. Produktions- eller produktkonceptet skräddarsys efter kundens behov. Vid utveckling av konceptet håller vi kundföretagets målsättningar för projektet i åtanke. CNC-Tekniikka väljer de lämpligaste och mest kostnadseffektiva tillverkningssätten för produkterna. Ett fungerande produktutvecklingskoncept utvecklas i samarbete för att snabbt och resultatinriktat uppnå kundens mål.

PRODUKTUTVECKLING

En plan för produktutvecklingens steg utarbetas tillsammans med kunden och kunden är med i processen ända från början. Produktutvecklingssteget omfattar planering, tillverkning av prototyper samt tester. I planeringssteget kartläggs kundens mål och hur vi kan uppnå dem på bästa möjliga sätt. De lämpligaste produktionsmetoderna väljs tillsammans med kunden för att kundens krav på produktutvecklingen och de slutliga målen ska uppfyllas.

CNC-Tekniikka tillverkar också prototyper åt kunden, så att man innan produktionen startar kan se om kraven på produkten uppfylls. Produkterna testas också innan produktionen startar. Med alla dessa åtgärder garanteras kunden det bästa möjliga slutresultatet för produktutvecklingsprojektet, eftersom varje steg kontrolleras innan produktionen inleds.

Slutanvändarens krav styr produktutvecklingsprocessen och dess olika steg, liksom kundens marknadskännedom om produkterna i den egna branschen och om företagets konkurrenter. Processen syftar till att skapa hållbara och kostnadseffektiva lösningar, som betjänar kunderna på ett konkurrenskraftigt och ändamålsenligt sätt.

testning

I slutskedet av produktutvecklingen godkänner kunden produkten innan vi inleder tillverkningen. Noga och omsorgsfullt genomförda tidigare steg, till exempel tillverkning av prototyper och produkttester garanterar att kunden i slutändan får en produkt som denne kan vara genuint nöjd med.

Godkännande av produkten är ett viktigt steg i produktutvecklingssamarbetet, eftersom man i detta skede av processen får en tydlig och heltäckande uppfattning om vad som åstadkommits i projektet. I det här skedet kan man alltså jämföra om resultaten så långt motsvarar de mål som satts i början av projektet. Om kunden är nöjd med produkten och både produkten och tillverkningsmetoderna uppfyller kundens målsättningar, kan produkten godkännas och massproduktion planeras.

MASSPRODUKTION

När kunden har godkänt produkten och tillverkningsmetoderna, börjar vi planera massproduktion av produkten.

CNC-Tekniikka planerar lämpliga tillverkningsvolymer tillsammans med kunden samt en tillverkningsprocess som motsvarar materialen och kvalitetskraven på ett sådant sätt att kostnadseffektivitet och kvalitetssäkring har en betydande roll. När tillverkningsprocessen är sådan att den till alla delar och steg motsvarar kundens krav och kundens krav kan uppfyllas med den, kan massproduktion av produkten inledas.

TA KONTAKT

Miika Kosunen
Verkställande direktör
Försäljning, verktygstillverkning
+358 (0) 50 522 2134
miika.kosunen( @ )cnctekniikka.fi

Reijo Vuorenmaa
Verktygstillverkning och produktions automation
+358 (0)50 517 7268
reijo.vuorenmaa( @ )cnctekniikka.fi

Miguel Garcia Carme
Försäljning, komponenttillverkning
+358 (0)40 551 0768
miguel.garcia-carme( @ )cnctekniikka.fi