På svenska

Progressive stamping excellence

KUNDENS
KONCEPT
PRODUKT-
UTVECKLING
testning
MASS-
PRODUKTION

PRODUKTUTVECKLING

Vi erbjuder omfattande och mångsidig produktutvecklingskompetens för kundernas olika produktutvecklingsprojekt. Vi stöder kundens produktutvecklingsprojekt i de olika faserna, såsom vid produktutveckling, planering av tillverkningsteknik, produkttester samt påbörjande av produktion. CNC-Tekniikkas gedigna ingenjörskunskap inom verktygstillverkning och komponenttillverkning garanterar ett professionellt stöd för kundens olika projekt där man utvecklar nya produkter eller nya tillverkningsmetoder för befintliga produkter.

CNC-Tekniikka stöder kunden under hela produktutvecklingsprocessen. Produktkonceptet planeras i samarbete med CNC-Tekniikka, varefter kunden godkänner planen. Den interna produktutvecklingen omfattar tillverkning av prototyper, tillverkning av verktyg samt tester. Slutresultatet av processen är en produktionsplan som är avsedd för massproduktion och med vars hjälp kunden uppnår sina mål för projektet på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

CNC-TEkniikka

CNC-Tekniikka betjänar olika industribranscher med över 30 års erfarenhet. Till företagets tjänster hör verktygstillverkning, komponenttillverkning samt kontraktsbearbetning. Vi satsar på produktutveckling och innovation, så vi kan vid behov förverkliga er produkt från produktutveckling och konstruktion till färdig produkt.

Vi svarar på kundernas krav genom att erbjuda produkter som skräddarsytts för kunden. Vårt mål är att skapa hållbara och kostnadseffektiva lösningar, som betjänar kunderna på ett konkurrenskraftigt och ändamålsenligt sätt.

Vi har en högklassig och mångsidig maskinpark: vi använder den nyaste utrustningen och toppteknik. Våra anställdas gedigna kompetens kombinerad med modern produktionsteknik garanterar en hög kvalitet hos produkterna.

ta kontakt

Miika Kosunen
Verkställande direktör
Försäljning, verktygstillverkning
+358 (0) 50 522 2134
miika.kosunen( @ )cnctekniikka.fi

Miguel Garcia Carme
Försäljning, komponenttillverkning
+358 (0) 40 551 0768
miguel.garcia-carme( @ )cnctekniikka.fi