På svenska

FÖRETAGET

Företaget har en lång historia inom tillverkning av tunnplåtsverktyg. Företaget grundades 1980 och har under årens lopp svarat mot utmaningar från elektronik-, byggnads-, el- och fordonsindustrierna.

I dag verkar CNC-Tekniikka Oy inom tre sektorer som stöder varandra: tillverkning av tunnplåtsverktyg och -utrustningar, komponenttillverkning och kontraktsbearbetning av krävande stycken. Dessutom har företaget tillverkat produktionslinjer på olika håll i Europa.

CNC-Tekniikka Oy har ett certifierat kvalitets- och miljöledningssystem. Vi har varit certifierade enligt SFS-EN ISO 9001 och SFS-EN ISO 14001 sedan 2004.

Tutustu historiaamme

KVALITET

Vi garanterar en utmärkt kvalitet i våra produkter till kunderna. Kvaliteten i företagets produkter och arbete garanteras av våra certifierade kvalitets- och miljöledningssystem SFS-EN ISO 9001 och SFS-EN ISO 14001. ISO 9001 är ett certifikat som berättar att företaget satsar på kontinuerlig uppföljning och utveckling av kvaliteten. CNC-Tekniikka har åtagit sig att utveckla verksamheten och kontinuerligt förbättra kvaliteten, vilket betyder att vi efter bästa förmåga kan svara mot kundernas behov. CNC-Tekniikka tillverkar högklassiga komponenter och verktyg, som inte endast svarar mot kundernas kvalitetskrav, utan rentav överträffar dem.

ISO 14001-certifikatet är vårt miljöledningssystem. CNC-Tekniikka tar sitt ansvar för miljöfrågor och strävar efter bästa förmåga efter att minska miljöeffekterna av produktionen och verksamheten. CNC-Tekniikka har en modern, effektiv och flexibel produktion som beaktar miljöfaktorer.

LEAN

CNC-Tekniikka vill erbjuda kunderna den bästa möjliga nyttan, varför vi har satsat på en LEAN-organisation, det vill säga att vi gallrar bort allt arbete som inte ger värde. Vi strävar kontinuerligt efter att förbättra och utveckla verksamheten och dess olika delområden för att garantera effektivitet och kvalitet. 

CNC-Tekniikka har förbättrat effektiviteten i produktionen särskilt med stöd av LEAN-tänkandet. Till våra arbetsmetoder hör också 5S-tanken, som handlar om att gallra bort allt onödigt och lämna kvar endast de bästa arbetsmetoderna och den bästa praxisen. CNC-Tekniikka har åtagit sig att utvecklas med LEAN-metoder och därigenom kontinuerligt förbättra sin verksamhet.

referenssi / yrityksen nimi

Lorem ipsum dolor sit amet, sit pellentesque, proin vitae vel repudiandae mauris, rhoncus tristique vehicula nisl ut in massa. At diam placerat lacinia et porttitor phasellus. Malesuada consequat rhoncus ante pede, placerat ac at dapibus dui vestibulum donec, id pede vel, quibusdam cras integer a. Suspendisse lacinia a fusce, phasellus neque faucibus tellus auctor proin ut, vitae tortor, posuere elementum suspendisse fringilla metus, malesuada eget lacus lacus nec eros. Ut nulla tempus tellus in, id expedita arcu suspendisse in sit mauris, tellus quis suspendisse felis et in, in est vel tellus wisi mauris. Integer ante ut, urna nulla, eu euismod laoreet faucibus. Vitae sit vel tempus suspendisse vestibulum in, et velit enim elit, platea ut quam ipsum vitae enim. Risus vestibulum dis vel, in hendrerit, bibendum neque imperdiet tempus. Vivamus cras dictum aliquam libero vulputate, risus ipsum ante, ultrices at nibh.

Yrityksen historia

2017

Lorem ipsum dolor sit amet, sit pellentesque, proin vitae vel repudiandae mauris, rhoncus tristique vehicula nisl ut in massa. At diam placerat lacinia et porttitor phasellus. Malesuada consequat rhoncus ante pede, placerat ac at dapibus dui vestibulum donec, id pede vel, quibusdam cras integer a. Suspendisse lacinia a fusce, phasellus neque faucibus tellus auctor proin ut, vitae tortor, posuere elementum suspendisse fringilla metus, malesuada eget lacus lacus nec eros. Ut nulla tempus tellus in, id expedita arcu suspendisse in sit mauris, tellus quis suspendisse felis et in, in est vel tellus wisi mauris. Integer ante ut, urna nulla, eu euismod laoreet faucibus. Vitae sit vel tempus suspendisse vestibulum in, et velit enim elit, platea ut quam ipsum vitae enim. Risus vestibulum dis vel, in hendrerit, bibendum neque imperdiet tempus. Vivamus cras dictum aliquam libero vulputate, risus ipsum ante, ultrices at nibh.

2014

Lorem ipsum dolor sit amet, sit pellentesque, proin vitae vel repudiandae mauris, rhoncus tristique vehicula nisl ut in massa. At diam placerat lacinia et porttitor phasellus. Malesuada consequat rhoncus ante pede, placerat ac at dapibus dui vestibulum donec, id pede vel, quibusdam cras integer a. Suspendisse lacinia a fusce, phasellus neque faucibus tellus auctor proin ut, vitae tortor, posuere elementum suspendisse fringilla metus, malesuada eget lacus lacus nec eros. Ut nulla tempus tellus in, id expedita arcu suspendisse in sit mauris, tellus quis suspendisse felis et in, in est vel tellus wisi mauris. Integer ante ut, urna nulla, eu euismod laoreet faucibus. Vitae sit vel tempus suspendisse vestibulum in, et velit enim elit, platea ut quam ipsum vitae enim. Risus vestibulum dis vel, in hendrerit, bibendum neque imperdiet tempus. Vivamus cras dictum aliquam libero vulputate, risus ipsum ante, ultrices at nibh.

Lorem ipsum dolor sit amet, sit pellentesque, proin vitae vel repudiandae mauris, rhoncus tristique vehicula nisl ut in massa. At diam placerat lacinia et porttitor phasellus. Malesuada consequat rhoncus ante pede, placerat ac at dapibus dui vestibulum donec, id pede vel, quibusdam cras integer a. Suspendisse lacinia a fusce, phasellus neque faucibus tellus auctor proin ut, vitae tortor, posuere elementum suspendisse fringilla metus, malesuada eget lacus lacus nec eros. Ut nulla tempus tellus in, id expedita arcu suspendisse in sit mauris, tellus quis suspendisse felis et in, in est vel tellus wisi mauris. Integer ante ut, urna nulla, eu euismod laoreet faucibus. Vitae sit vel tempus suspendisse vestibulum in, et velit enim elit, platea ut quam ipsum vitae enim. Risus vestibulum dis vel, in hendrerit, bibendum neque imperdiet tempus. Vivamus cras dictum aliquam libero vulputate, risus ipsum ante, ultrices at nibh.

1980

Lorem ipsum dolor sit amet, sit pellentesque, proin vitae vel repudiandae mauris, rhoncus tristique vehicula nisl ut in massa. At diam placerat lacinia et porttitor phasellus. Malesuada consequat rhoncus ante pede, placerat ac at dapibus dui vestibulum donec, id pede vel, quibusdam cras integer a. Suspendisse lacinia a fusce, phasellus neque faucibus tellus auctor proin ut, vitae tortor, posuere elementum suspendisse fringilla metus, malesuada eget lacus lacus nec eros. Ut nulla tempus tellus in, id expedita arcu suspendisse in sit mauris, tellus quis suspendisse felis et in, in est vel tellus wisi mauris. Integer ante ut, urna nulla, eu euismod laoreet faucibus. Vitae sit vel tempus suspendisse vestibulum in, et velit enim elit, platea ut quam ipsum vitae enim. Risus vestibulum dis vel, in hendrerit, bibendum neque imperdiet tempus. Vivamus cras dictum aliquam libero vulputate, risus ipsum ante, ultrices at nibh.