Suomeksi

Asiakkaan konsepti

Konsepti voidaan suunnitella yhdessä CNC-Tekniikan kanssa tai asiakkaalla voi olla yrityksemme puoleen kääntyessä jo valmiina oleva konsepti. Asiakkaan konsepti pitää usein sisällään idean uudesta tuotteesta, joka halutaan viedä tuotantoon ja kaupallistaa. Toisaalta asiakkaalla voi olla tavoitteena uusi valmistustekniikka nykyiselle tuotteelle ja sitä kautta esimerkiksi kustannusten vähentäminen tai tuotannon tehokkuuden kasvattaminen.

CNC-Tekniikka asettaa yhdessä asiakkaan kanssa tuotekehityksen tavoitteet ja laatii suunnitelman, jonka mukaan idea toteutetaan tuotannossa. Tuotanto- tai tuotekonsepti räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Konseptia kehitettäessä pidetään mielessä asiakasyrityksen päämäärät ja tavoitteet, jotka projektin avulla halutaan saavuttaa. CNC-Tekniikka valitsee asiakkaan kanssa tuotteille sopivimmat ja kustannustehokkaimmat tuotantotavat. Yhteistyössä kehitetään toimiva tuotekehityskonsepti, jonka avulla saavutetaan asiakkaan tavoitteet tehokkaasti ja tuloksellisesti.

TUotekehitys

Suunnitelma tuotekehityksen vaiheista laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa ja asiakas on prosessissa mukana alusta lähtien. Tuotekehitysvaihe koostuu suunnittelusta, protojen valmistuksesta ja testauksesta. Suunnitteluvaiheessa kartoitetaan asiakkaan tavoitteet ja miten ne voidaan saavuttaa parhaalla tavalla. Yhdessä asiakkaan kanssa valitaan parhaiten sopivat tuotantotavat, jotta asiakkaan tuotekehitystä koskevat vaatimukset täyttyvät ja lopulliset tavoitteet toteutuvat.

CNC-Tekniikka valmistaa asiakkaalle myös protoja, jotta ennen tuotannon aloittamista voidaan nähdä, täyttävätkö tuotteet asiakkaan vaatimukset. Tuotteita myös testataan ennen niiden tuotantoon viemistä. Nämä kaikki toimet takaavat asiakkaan tuotekehitysprojektille parhaan mahdollisen lopputuloksen, kun varmistetaan eri vaiheiden kautta kaiken olevan kunnossa ennen tuotannon aloittamista.

Tuotekehitysprosessia ja sen eri vaiheita ohjaavat loppukäyttäjän vaatimukset sekä asiakkaan markkinatietämys oman alansa tuotteista ja yrityksensä kilpailijoista. Prosessin lopullisena tavoitteena on tuottaa kestäviä ja kustannustehokkaita ratkaisuja, jotka palvelevat asiakkaitamme tuloksellisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Testaus

Tuotekehityksen loppuvaiheessa asiakas hyväksyy tuotteen ennen sen valmistuksen aloittamista. Tarkasti ja huolellisesti suoritetut edelliset vaiheet, kuten protojen valmistus sekä tuotteen testaus, takaavat sen, että asiakas tulee lopulta saamaan tuotteen, johon hän voi olla aidosti tyytyväinen.

Tuotteen hyväksyminen on tärkeä tuotekehitysyhteistyön vaihe, sillä tässä vaiheessa prosessia saadaan selkeä ja kattava näkemys projektissa aikaansaaduista tuotoksista. Tässä vaiheessa voidaan siis verrata, vastaavatko tähänastiset tulokset projektin alussa asetettuja tavoitteita. Jos asiakas on tyytyväinen tuotteeseen ja tuote ja sen valmistustavat vastaavat asiakkaan asettamiin tavoitteisiin, tuote voidaan hyväksyä ja voidaan alkaa suunnitella sen massatuotantoa.

Massatuotanto

Kun asiakas on hyväksynyt tuotteen ja sen valmistusmenetelmät, siirrytään suunnittelemaan tuotteen massatuotantoa.

CNC-Tekniikka suunnittelee asiakkaan kanssa sopivat valmistusvolyymit sekä materiaalien ja laatuvaatimusten mukaisen tuotantoprosessin, jossa kustannustehokkuus ja laadun varmistaminen ovat merkittävässä roolissa. Kun tuotteen valmistusprosessi on sellainen, että se vastaa kaikilta osiltaan ja vaiheiltaan asiakkaan vaatimuksia ja sillä voidaan saavuttaa asiakkaan asettamat tavoitteet, tuotteen massatuotanto voidaan aloittaa.

Ota yhteyttä

Miika Kosunen
Toimitusjohtaja,
Myynti, työkaluvalmistus
+358 (0) 50 522 2134
miika.kosunen( @ )cnctekniikka.fi

Reijo Vuorenmaa
Työkaluvalmistus ja kokoonpanoautomaatio
+358 (0)50 517 7268
reijo.vuorenmaa( @ )cnctekniikka.fi

Miguel Garcia Carme
Myynti, komponenttivalmistus
+358 (0)40 551 0768
miguel.garcia-carme( @ )cnctekniikka.fi